ŞEKER HASTALIĞI VE YARATTIĞI TEHLİKELER

SEKER HASTALARI NEDEN ÇOK YER VE IÇER

ŞEKER hastalığı zaman zaman önemli ölçüde tehlikeli durumlar ortaya çıkarır. Bunlardan en önemlisi komadır. Kandaki şekerywde 300 miligrama çıkması halinde komaya girme durumu baş gösterir. Şeker komasında hasta kendini kaybeder. Zamanında tedavi edilmezse hayati tehlike ortaya çıkar.

BÖBREK kandaki fazla şekeri süzerken sulandırmak zorundadır. Bu sebeple şeker hastalarında bir idrar artışı ollur. Buna karşılık organizma kaybettiği suyu karşılamak zorundadır. Bu sebeple şeker hastaları sık sık su ihtiyacı duyarak çok su iç erler.
Şeker hastalığında kanda fazla şeker bulunmasına rağmen dokularda yanına gerektiği gibi olmadığından, şeker hastaları sık sık açlık hisse- der, çok yemek yer ama gene de doymak bilmezler.

Şekerin dokularda vücudun ihtiyacı olan güeli verecek kadar yanmaması hastayı halsiz düşürür ve zayıflamasına yol açar.

İNSÜLİN bulunmadan önce şeker hastalarının pek çoğu koma sonucu hayatını kaybetmekte idi. Artık günümüzde devamlı tedavi gören bir hastanın bu duruma düşmesi pek nadirdir.
Komaya giren hasta hemen tedaviye alınmalı ve insülin şırınga edilerek komadan kurtarılmalıdır.
Kan şekerinin normalin çok altına düşmesi de hepoglisemik şok denilen bir başka tehlikeli durum yaratır. Şeker hastalarının tedavisi sırasında fazla miktarda insülin verilmesi bu duruma yol açabilir.

Kan şekeri çok fazla düşen hastada önce huzursuzluk ve terleme görülür. Daha sonra da vücut kaslarında sarada olduğu gibi kasılmalar ve sarsılmalar ortaya çıkar. Hasta kendini kaybeder. Böyle durumlarda hastayı kurtarmak için glikoz verilmelidir.

Şeker hastalarının vereme daha çabuk yakalandığı anlaşılmıştır. Her iki hastalığın aynı anda bulunması tedaviyi oldukça güçleştirir. Bilindiği gibi veremi yenmek için hastanın kuvvetli besin alması gerekir. Kuvvetli besinler ise şeker hastalığı için zararlıdır ve şekeri arttırır.

SEKER HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR
ŞEKER hastahğının tedavisinde en önemli nokta diizenli bir pehrizdir. Hastaya içinde çok az şeker ve ııişasta bulunan besinler verilmelidir. Şeker hastaları kesinlikle bir doktor kontrolü altma girmeli, pehrizi doktor tedavisine göre - uygulanmalıdır. Doktor vücudun durumuna göre karbonhidrat, protein, yağ ve vitamin miktarları ile organizmaya yeterli kaloriyi sağlayacak bir yiyecek liştesi düzenler. Ayrıca şeker hastahğının yol açabileceği çeşitli tehlikeli durumları önleyecek tedbirleri alır.

KANDAKl şeker insülinle ya da diğer ila1arla düşürülebilir. Ancak, bu tür ilaçların kullanılma zamanını ve miktarını doktor kararlaştırabilir. Rastgele yapılmış bir pehriz ve çeşitli  kişilerin tavsiyeşi ile uygulanan ilaçlar hastalığı önleyemeyeceği gibi daha tehlikeli durumların ortaya çıkmasına sebep olabilir.

Kandaki şeker miktarı çeşitli insülin uygulaması ile değişiklikler gösterir.

Yorum Yaz
-->